19 August

Induction and Orientation Program for First Year Students 2019-2020

आर. सी. पटेल फार्मसी महाविद्यालयात प्रथम वर्ष बी.फार्मसी प्रवेश प्राप्त विद्यार्थ्यांसाठी “प्रेरणा व दिशादर्शन” कार्यक्रम संपन्न ! (Induction And Orientation program) आर. सी. पटेल फार्मसी महाविद्यालयात नुकताच प्रवेश घेतलेल्या प्रथम बी. फार्मसी आणि बी .टेक (कॉस्मेटिक्स)  च्या विद्यार्थ्यांचे मनोबल  व …